Periaatteet

Suunnittelutoiminnan peruslähtökohtana on henkilöstön vankka ammattitaito ja asiantuntemus sekä ympäristötietoisuus. Suunnittelutoiminnan päämääränä on saavuttaa arkkitehtonisesti korkeatasoisia ratkaisuja, jotka ovat toimivia ja kokonaistaloudellisia sekä toteuttavat kestävän kehityksen periaatteita.

Siirry sivun alkuun