Kirkkolaakson asemakaava

Asemakaavasuunnitelma Kirkkonummen Kirkkolaaksoon 18,4 hehtaarin alueelle, 71 900 kerrosneliötä.

Pinta-ala: 71900 m2
Valmistumisvuosi: 2007
Paikkakunta: Kirkkonummi
Asemakaavasuunnitelmat