Vantaan Sokeriherne ja Hernetie

Asunto-osakeyhtiöt Vantaan Sokeriherne, 41 asuntoa ja Vantaan Hernetie, 60 asuntoa, sekä pysäköintihalli. Huom. havainnekuvat eivät välttämättä yksityiskohdiltaan vastaa toteutunutta rakennusta.

Pinta-ala: 4815 m2
Valmistumisvuosi: 2018
Paikkakunta: Vantaa
Asuntosuunnittelukohteet