Nettisivumme uudistuu!

Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy on nyt Jaakkola Arkkitehdit! Uusien nettisivujen myötä siirrymme käyttämään nykyaikaisempaa rinnakkaistoiminimeä Jaakkola Arkkitehdit. Molemmat nimet ovat edelleen virallisesti käytössä, eikä nimenmuutos vaikuta toimintaan.

Uudet nettisivumme on suunnitellut ja toteuttanut Digisense Solutions. Uudistuksen myötä selkeytimme sivujen selaamista, sekä päivitimme referenssiluetteloa. Tulemme jatkossa säännöllisesti päivittämään uusista hankkeista ja toimiston saavutuksista sekä täällä, että Facebookissa. Toivomme uusien nettisivujen palvelevan teitä entistäkin paremmin ja tehokkaammin!